Blindheim kran AS

Blindheim kran AS

Vi tilbyr alle typer tjenester innen utleie av mobilkraner, elementmontasje og transport.

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice. Vi kan kontaktes alle dager hele året.

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Våre tjenester

Vi driver med kranutleie og utfører ulike oppgaver som involverer bruk av kraner, løfteutstyr og andre typer tungt utstyr. Dette inkluderer transport av tung last, for kunder som krever løfte- og transporttjenester. Montasje av betong element , vi utfører alt av betong med våre samarbeidspartnere. Vi kan også tilby operatører og annet mannskap som er spesialisert på å håndtere kraner og løfteutstyr, samt vedlikehold og reparasjon av kraner og annet utstyr.

Om oss

Vi driver med utleie av mobilkraner , transport og montasje av betongelementer. Vår hovedmål for HMS er at vi ikke skal ha skader eller ulykker på mennesker, materiell eller miljø. Godt arbeidsmiljø med trivsel og omtanke for hverandre. Dette skal skje ved at sikkerhet og arbeidsmiljø planlegges og prioriteres på lik linje med drift og økonomi. Våre kunder og øvrige forbindelser skal være trygge på kvalitet og ordnede forhold i enhver kontakt med bedriften og de ansatte. Regelmessig evaluering og revisjon skal sikre at feil og feilkilder blir oppdaget og eliminert , og at systemet blir kontinuerlig vedlikeholdt og forbedret.

Kontakt oss